back sabotin * portfolio
proti vrhu*verso la cima ..... Soča*Isonzo ..... znamenja*segni ..... pogledi*vedute ..... barve*colori

 

Sveta gora iz kaverne * Monte Santo dalla caverna

 

ShinyStat