1.5.2oo4
Skupaj v Evropi * Insieme in Europa

Gorica pozdravlja slovenski vstop v Evropsko unijo
Gorizia saluta l'entrata della Slovenia nell'Unione europea

 

 

Trg na meji pred vstopom Slovenije v Evropsko Unijo * la Transalpina prim adell'entrata della Slovenia in UE mavrica prijateljstva na Travniku * l'arcobaleno dell'amicizia in piazza Vittoria Transalpina * Zelezniska postaja Mozaik na trgu pred zeleznisko postajo * Il mosaico in piazza Transalpina Manifestacija sindikatov 1.5.2oo4 * Manifestazione delle OO.SS. 1.5.2oo4 Koncert koralne glasbe * Concerto corale in Transalpina

 

back * portfolio * next

 

 

 

 

ShinyStat